|

توسط امیرمکری انجام گرفت

ابلاغ بیانیه خط‌مشی ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیانیه خط‌مشی ایمنی این شرکت به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات فرودگاهی، ناوبری هوایی و وارسی پروازی را در ۱۲ بند ابلاغ و هرگونه سهل انگاری در اجرای مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه ایمنی را رفتار غیرحرفه‌ای و غیرقابل ‌قبول عنوان کرد

سیاوش امیرمکری در بیانیه خط مشی ایمنی این شرکت، ایمنی را سرلوحه مأموریت‌های شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران عنوان و رعایت الزامات و مقررات ملی و بین‌المللی بالادستی در مسیر استقرار، حفظ و توسعه سیستم مدیریت ایمنی را به‌منظور دستیابی به بالاترین سطح ایمنی عملیات در فعالیت ها لازم دانست.

وی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را متعهد به انجام و رعایت موارد ذیل دانست:

۱- تخصیص منابع و امکانات موردنیاز به‌منظور استقرار، حفظ و توسعه سیستم مدیریت ایمنی

۲- رعایت اصول و رویه های ایمنی به‌عنوان وظیفه اصلی و غیرقابل خدشه ی کلیه مدیران و کارکنان در سطوح مختلف بوده و افراد درخصوص وظایف خود مسئولیت‌پذیری و پاسخ گوئی لازم را دارند؛

۳- تلاش همه‌جانبه به‌منظور نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در کلیه ی سطوح سازمانی؛

۴- بهبود مستمر فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی؛

۵- به‌کارگیری روش ها و ابزارهای مناسب و کارآمد شناسایی مخاطرات با هدف ارزیابی ریسک و کنترل مخاطرات؛

۶- استقرار سیستم گزارشدهی مخاطرات و رویدادهای ایمنی در قالب سیستم گزارشات الزامی و داوطلبانه؛

۷- حمایت مادی، معنوی و سازمانی از گزارش دهندگان رویدادها و مخاطرات ایمنی به‌نحوی‌که مشارکت فعال در جمع آوری اطلاعات ایمنی به یک ارزش سازمانی تبدیل شود؛

۸- محافظت از اطلاعات ایمنی و عدم افشای اطلاعات و هویت افراد مرتبط، با هدف دستیابی به بالاترین میزان جمع آوری اطلاعات ایمنی؛

۹- ایجاد رویه ها، بسترها و شاخص های نظارت مستمر بر عملکرد ایمنی؛

۱۰- بررسی دقیق، موشکافانه و حرفه ای سوانح و حوادث مرتبط با ایمنی بصورت داخلی و با هدف ریشه یابی و یافتن راه حل های مدیریت ریسک رویدادها؛

۱۱- اجرای فرآیند مدیریت تغییر با هدف ارزیابی و کنترل ریسک مخاطرات ناشی از تغییرات و تضمین سطح ایمنی؛

۱۲- ایجاد ساز و کار مناسب جهت حصول اطمینان از رعایت ایمنی، توسط شرکت های هواپیمایی، ارائه‌دهندگان خدمات فرودگاهی، ارگان های نظامی، انتظامی، امنیتی و پیمانکاران و سایر نهادها و بخش های مستقر در فرودگاه های تحت مدیریت؛

امیرمکری تاکید کرد: هرگونه سهل انگاری در اجرای مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در حوزه ایمنی، به‌عنوان رفتار غیرحرفه ای و غیرقابل ‌قبول محسوب می شود.

گفتنی است؛ به‌منظور اجرای الزامات سیستم مدیریت ایمنی، مدیر ایمنی شرکت به‌عنوان نماینده و تحت نظر مستقیم مدیرعامل فعالیت می کند و موظف است برنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز را جهت دستیابی به اهداف فوق تهیه و پیشنهاد کند و پس از تصویب برنامه‌ها در شورای عالی ایمنی، پیگیری‌های لازم جهت اجرای آن به عمل آورده و کلیه بخش های مرتبط، ملزم به همکاری با ایشان هستند.

همچنین مدیر ایمنی موظف است؛ برای ارزیابی میزان اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی و اجرای مؤثر الزامات آن، گزارش های دوره ای لازم را تهیه و به مدیرعامل ارائه کند.

 

منبع: وزارت راه و شهر سازی

ارسال نظر