|

معاون جدید برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها منصوب شد

با ابلاغی از سوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، احمد مظفر به سمت معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی منصوب شد.

سیاوش امیرمکری در ابلاغ مسوولیت مظفر اظهار امیدواری کرده که وی به مدد الهی و با استفاده کامل از ظرفیت های در دسترس تمام توان خود را در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت و ایجاد تحول بنیادین در نظام برنامه ریزی، بازاریابی و سرمایه گذاری فرودگاه های کشور با اولویت جلب همکاری و بهره گیری از کارکنان توانمند، متخصص و متعهد حوزه معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی به عمل آورد و در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشد.

مظفر پیش از این مدیرکل منابع انسانی، تشکیلات و آموزش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بود.

 

ارسال نظر