|

راه اندازی آزمایشی سامانه جدید مدیریت ایمنی در 9 فرودگاه کشور

مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پیاده سازی بخشی از سامانه جدید مدیریت ایمنی (سما) باعنوان مخاطرات ایمنی به طور آزمایشی در 9 فرودگاه کشور خبر داد.

حبیب داوودی دانا با اشاره به پیاده سازی آزمایشی نخستین ماژول (مدار الکترونیک) از سامانه جدید مدیریت ایمنی (سما) با عنوان مخاطرات ایمنی در 9 فرودگاه کشور اظهار داشت: این سامانه با همکاری مشترک دفتر ایمنی و اداره کل مخابرات و فن آوری اطلاعات هوانوردی طراحی و تولید شده است و به طور آزمایشی در فرودگاه های مهرآباد، مشهد، شیراز، بندرعباس، زاهدان، اهواز، گرگان، همدان و شاهرود مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: سایر فرودگاه ها نیز در هفته آینده به این سامانه دسترسی خواهند داشت.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است سایر بخش ها و ماژول های این سامانه شامل گزارشات الزامی رویداد (MOR)، شاخص های عملکرد ایمنی (SPI)، آموزش و غیره تا پایان سال جاری به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.

مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درباره تأثیرات ایمنی این سامانه اظهار داشت: پیاده سازی و بهره گیری از این سامانه گامی اساسی در راستای استقرار سیستم مدیریت ایمنی (SMS) در مجموعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران محسوب می شود.

منبع: فارس

ارسال نظر