|

بررسی مقدمات عملیاتی کردن هوشمندسازی یک فرودگاه پایلوت

سومین جلسه کارگروه هوشمندسازی خدمات و توسعه دولت الکترونیک با تبادل نظر برایی عملیاتی کردن برنامه هوشمندسازی در یکی از فرودگاه‌ها به عنوان پایلوت برگزار شد.

به گزارش کن‌نیوز،  در این جلسه که با حضور علی رستمی، عضو هیات مدیره و راهبر معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی، سید ضیاء یزدان کشمیری، مدیرکل حراست و امنیت فرودگاهی، مجید یارندی، مدیرکل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، مجتبی رنجبر، مدیر راهبری مرکز ایمنی و عملیات اضطراری و نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی، مهدی نوروزی، مشاور حوزه سلامت و عباس مسیبی، مدیر روابط عمومی شرکت برگزار شد، اجرای برنامه هوشمندسازی در یک فرودگاه پایلوت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست با توجه به اهمیت ارایه خدمات در پورتال شرکت برای دسترسی به پورتال خدمت محور مقرر شد؛ تیمی شامل مدیرکل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و مدیر روابط عمومی تشکیل شود و مدیر راهبری مرکز ایمنی و عملیات اضطراری و نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی به ارایه زمان بندی برنامه اجرایی طراحی قالب و محتوای سایت بپردازد.

همچنین با توجه به اهمیت ارایه تسهیلات اینترنت مناسب به مسافران در سطح فرودگاه های کشور به عنوان شاخص حایز اهمیت در ارزیابی فرودگاه هوشمند محدودیت های امنیتی در بهره مندی مسافران به اینترنت در فرودگاه ها بررسی شود.

ارایه مدل های موفق و موثر در کاهش ابتلا به ویروس کرونا با توجه به ضرورت پرداختن به حوزه هوشمندسازی با رویکرد سلامت در سطح فرودگاه های کشور دیگر مصوبه این جلسه بود.

کارگروه هوشمندسازی خدمات و توسعه دولت الکترونیک، استفاده از مطالعه تطبیقی و الگوهای موفق برای پیاده سازی برنامه خدمات هوشمند در سطح فرودگاه ها به منظور نیل به اهداف کوتاه مدت برای عدم تماس و یا کاهش تماس مسافران با سطوح  شامل  غربالگری حرارتی، مدیریت صف و پذیرش مسافر، رعایت فاصله گذاری فیزیکی در ترمینال های مسافری و نظافت و پاکیزگی فضای داخلی ترمینال ها توسط ربات های الکترونیکی و خودکار را در برنامه خود دارد.

ارسال نظر