|

بررسی دستگاه های کمک ناوبری فرودگاه لامرد

دستگاه‌های صحت پرواز فرودگاه شهدای لامرد با هواپیمای فلایت چک بررسی شد.

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای لامرد گفت: صحت عملکرد دستگا‌های ناوبری (VOR/DME& NDB) و چراغ‌های شیب فرود (PAPI) فرودگاه بین المللی شهدای لامرد توسط یک فروند هواپیمای King air ۳۵۰ فلایت چک بررسی شد.

عزیزی افزود:هواپیمای فلایت چک یک هواپیمای استراتژیک است که وظیفه آن بررسی، و چک کردن صحت و دقت کارکرد دستگاه‌های هدایت هواپیما ها است .
براساس استانداردهای بین‌المللی ایکائو "سندشماره 8071" لازم است دستگاه‌های ناوبری فرودگاه‌ها به صورت دوره‌ای دو، سه تا شش ماهه و یکساله، مورد تست فلایت چک پروازی قراربگیرند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

ارسال نظر