|

برنامه ریزی برای ساخت ترمینال خارجی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه ارومیه

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از برنامه ریزی برای مطالعه عوامل پروازی شامل باند و اپرون و مطالعات ساخت ترمینال خارجی جدید فرودگاه ارومیه در راستای توسعه فرودگاه خبر داد.

به گزارش کن‌نیوز مصطفی صفایی، در حاشیه بازدید از طرحها و بخشهای مختلف فرودگاه ارومیه با اعلام این خبر به وضعیت ترمینال قدیم فرودگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به قدمت بیش از50 سال ترمینال قدیم بایستی مطالعات دقیقتری انجام شود که ترمینال مقاوم سازی شودیا ترمینال جدید ساخته شود.

همچنین معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها عنوان کرد: با اجرایی شدن دو طرح توسعه عوامل پروازی و ساخت ترمینال جدید، تا سال ها مشکلی در فرودگاه ارومیه نخواهیم داشت.

وی توسعه پارکینگ و بهسازی باند را از دیگر طرح های ضروری فرودگاه ارومیه عنوان کرد و افزود: این دو طرح از برنامه های پیش بینی شده برای سال 99 در فرودگاه ارومیه بود که به دلیل کاهش اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجرای آنها به سال آینده (در صورت بهبود اعتبارات) موکول شده است.

صفایی با اشاره به اینکه فرودگاه ارومیه به عنوان یکی از فرودگاه های کشور دارای زیرساخت های خوبی در حوزه ترمینال، ایرساید و لندساید است، گفت: با توجه به بهسازی و توسعه انجام شده در ترمینال داخلی طی سال های اخیر، اکنون ترمینال داخلی فرودگاه ارومیه از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

باند فرودگاه ارومیه 3250 متر طول و 45 متر عرض دارد و هواپیماهای رده ایرباس330، ایرباس 300 و بویینگ 747 با در نظر گرفتن محدودیت هایی می توانند در این باند نشست و برخاست کنند.

ارسال نظر