|

پیگیری اتمام پروژه توسعه اپرون و احداث تاکسیوی فرودگاه در سال جاری
افزایش 10 درصدی پروازهای فرودگاه بندرعباس با وجود بحران کرونا

مدیرکل فرودگاه های هرمزگان تعداد پروازهای انجام شده در فرودگاه بندرعباس طی مرداد امسال را با وجود بحران کرونا 947 سورتی اعلام کرد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 10 درصد پیشرفت نشان می دهد.

ابوذر ضیائی در گفت و گو با پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی کن‌نیوز، با اعلام این خبر عنوان کرد: اکنون از فرودگاه بندرعباس در 15 مسیر داخلی و یک مسیر خارجی (دبی- بندرعباس) پرواز انجام می شود و پیگیر افزایش مسیرهای پروازی فرودگاه هستیم.

مدیرکل فرودگاه های هرمزگان همچنین با اشاره به پیشرفت 25 درصدی پروژه توسعه اپرون و احداث تاکسی وی ها و نیز روکش بخش آسفالت اپرون قدیم فرودگاه بندرعباس به تعداد چهار استند، از برنامه ریزی برای اتمام این پروژه در سال جاری خبر داد.

وی همچنین با بیان اینکه طرح احداث دیوارهای حفاظتی فرودگاه بندرعباس تا دو کیلومتر انجام شده از برنامه ریزی برای تکمیل این پروژه خبر داد و گفت: از دیگر طرح های در دست اجرای اداره کل فرودگاه های هرمزگان می توان به احداث ایستگاه ایمنی و آتش نشانی و تکمیل ساختمان دیده بانی هواشناسی فرودگاه بندرلنگه همچنین مطالعات بهسازی فرودگاه بندرعباس بویژه محاوط مقابل ترمینال ها، نصب ILS فرودگاه بندرعباس، مطالعات سطوح پروازی، بهسازی سقف ترمینال و ساماندهی بخشی از سرویس رود اپرون فرودگاه بندرعباس اشاره کرد.

ارسال نظر