|

سامانه کمک ناوبری فرودگاه کرمان در آستانه افتتاح رسمی

مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی از نصب و راه اندازی سامانه کمک ناوبری DVOR/DME فرودگاه کرمان خبر داد و گفت: این پروژه به زودی افتتاح رسمی خواهد شد.

سیامک بهنام، مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی؛ کن‌نیوز عنوان کرد: با توجه به اینکه سال 1396 اجرای باند موازی فرودگاه کرمان در دستور کار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران قرار گرفت، نوسازی و تعویض سامانه کمک ناوبری VOR/DME فرودگاه کرمان به سامانهDVOR/DME  نیز توسط اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی پیگیری شد.

مدیرکل ارتباطات و ناوبری درباره روند اجرای پروژه توضیح داد: این پروژه با همکاری کارشناسان اداره مهندسی سامانه های کمک ناوبری این اداره کل و اداره طراحی و دستورالعمل های اداره کل کنترل ترافیک هوایی موقعیت سامانه، عرصه یابی و تعیین و فرآیند اجرای فوندانسیون و CIVIL WORK سامانه با نظارت کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی آغاز شد.

بهنام افزود: نصب و تنظیم کانترپوز، آنتن ها و نصب و راه اندازی سامانه توسط کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری با مشارکت و همکاران اداره مهندسی الکترونیک  فرودگاه کرمان در مجموع با صرف 120 نفر روز کاری در شهریور ماه 1397 به اتمام رسید و عملیات وارسی پروازی تاییدیه اولیه سامانه با همکاری مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی درمجموع 12 نفر روز کاری در خرداد ماه 1399 انجام شد.

وی هزینه اجرای این پروژه را 20 میلیارد ریال (400 هزار یورو) عنوان کرد و گفت: سامانه VOR/DME فرودگاه کرمان به فرودگاه پارس آباد ارسال شده است.

به گفته بهنام، با نصب وعملیاتی شدن سامانه کمک ناوبری DVOR/DME جدید در فرودگاه کرمان، ارایه سرویس کمک ناوبری به پروازها با تداوم و پایداری بیشتری انجام می شود و شاهد افزایش ایمنی پروازها خواهیم بود.

ارسال نظر