|

اختصاص دو دستگاه Airport sweeper به فرودگاه‌های کرمانشاه و اصفهان

در راستای ارتقای ایمنی و رفع FOD از سطوح پروازی، دو دستگاه Airport sweeper (جاروب فرودگاهی) به فرودگاه های اصفهان و کرمانشاه اختصاص یافت.

مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی با اعلام این خبرگفت: این دستگاه ها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و عوارض ناشی از ویروس کرونا در راستای مدیریت منابع و استفاده بهینه از ماشین آلات فرودگاهی به فرودگاه های اصفهان و کرمانشاه منتقل شد.

میرسعید صفی نیا افزود: از دستگاه جاروب فرودگاهی برای رفع FOD از سطوح پروازی و کمک به ایمنی پروازها استفاده می شود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر