|

تاکید امیرانی بر تسریع در پروژه نصب سوئیچینگ تقرب فرودگاه مهرآباد

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید از روند اجرای طرح نصب سوئیچینگ تقرب فرودگاه مهرآباد بر تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد.

جلسه کنترل پروژه بازسازی و نصب سامانه های سوئیچینگ جدید تقرب مهرآباد با حضور محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی،  مجید یارندی، مدیر کل مخابرات و اطلاعات هوانوردی، حبیب داوودی دانا، مدیر ایمنی و معاونان اداره های کل مراقبت پرواز و ارتباطات و ناوبری  برگزار شد.

در این نشست، ابراهیم مرادی، عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و راهبر فرودگاه مهرآباد ضمن بیان میزان پیشرفت پروژه تاکید کرد: با توجه به اینکه عملیات عمرانی و بهسازی اپروچ رو به پایان است، این پروژه برای اجرای زیرساخت های الکترونیکی و فناوری اطلاعات جهت انجام استاندارد کار به واحدهای مرتبط واگذار می شود.

همچنین محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ضمن قدردانی از پیگیری مدیرعامل شرکت در خصوص سرعت دهی به انجام پروژه گفت: با تعامل و همدلی تمام واحدها اجرای پروژه سرعت خوبی یافته است.

وی افزود: تجربه کار در کابین برج مراقبت، پیاده سازی عملیات اجرا در اپروچ را راحت تر کرده و می توانیم با سرعت بیشتری برای اجرای این فاز آماده شویم.

امیرانی همچنین بر بررسی جدول زمانبندی و توجه به شرایط خاص فرودگاه پر ترافیک مهرآباد  و نیز اتخاذ تدابیر استاندارد برای سرعت در انجام کار تاکید کرد.

محمد الهی نیا، مدیر پروژه اپروچ مهرآباد نیز ضمن ارایه گزارشی از مراحل پیشرفت کار و عوامل تاثیرگذار بر سرعت پیشرفت آن  بر رعایت زمانبندی توسط تمام  واحدهای دخیل در پروژه تاکید کرد.

مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز با تاکید بر انجام مدیریت تغییر تا پیش از بهره برداری از طبقه هفتم گفت: ارایه سرویس های تقرب در طبقه هفتم مستلزم مدیریت تغییر ناشی از تغییرات محیطی فضای تقرب و نیز مدیریت تغییر ناشی از تغییر دو اتوماسیون رادار از ریتیون به آریاست.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر