|

امیرمکری، عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری شد

با ابلاغی از سوی وزیر راه و شهرسازی، سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان یکی از اعضای شورای عالی هواپیمایی کشوری معرفی شد.

وزیر راه و شهرسازی به استناد بند 2 ماده واحده قانون تفویض اختیارات و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب سال 1359  طی نامه ای به رییس سازمان هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران را  برای عضویت در این شورا معرفی کرد.

این مهم پس از گذشت 29 سال از زمان تاسیس شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران  محقق شده است.

شورای عالی هواپیمایی کشوری دارای هفت عضو شامل معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، یک نفر از اعضای مطلع هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده مطلع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران است.

این شورا وظیفه مطالعه و اظهار نظر در مسایل مربوط به هواپیمایی کشوری، اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره برداری هوایی یا الغا یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه، تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار و اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوری و طرح توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی با دول خارجه را بر عهده دارد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر