|

تاکید بر ارتقای ایمنی در اجرای پروژه های فرودگاهی
بازدید رستمی از پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد

عضو هیات مدیره و راهبر حوزه معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از طرح توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد بازدید کرد.

علی رستمی در این بازدید که نهم تیر ماه با همراهی ناصر آقائی، مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شد، از  پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد، آشیانه شرکت های هواپیمایی و جایگاه تشریفات اختصاصی دیدن کرد.

رستمی در این بازدید ضمن اشاره به پیشرفت 21 درصدی پروژه توسعه ترمینال فرودگاه مشهد از کیفیت اجرای طرح ابراز رضایت کرد.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین بر ضرورت ارتقای ایمنی در اجرای پروژه های فرودگاهی و اجرای طرح های توسعه بر اساس طرح جامع مصوب تاکید کرد و گفت: در اجرای پروژه ها بویژه طرح های واقع یا نزدیک محل تردد مسافران نباید در کیفیت ارایه خدمات خللی ایجاد شود.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد بهار 1400 به بهره برداری خواهد رسید.

رستمی همچنین در سفر به مشهد در جلسه ویژه برطرف کردن مشکلات سرمایه گذاران و بهره برداران فرودگاهی شرکت کرد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر