|

پیشرفت 75 درصدی طرح ساخت ترمینال جدید فرودگاه کرمان

عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید از پروژه های در دست اجرای فرودگاه کرمان تکمیل هرچه سریع تر طرح ساخت ترمینال جدید و نیز توسعه و احداث عوامل پروازی فرودگاه را مورد توجه قرار داد.

حسین اسفندیاری در این بازدید با همراهی مصطفی صفایی،  معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و محمدرضا زحمتکشان، مدیرکل عمران و توسعه فرودگاه ها و کارشناسان همراه انجام شد،  در جریان روند اجرایی پروژه های عمرانی شامل توسعه و احداث عوامل پروازی، احداث ترمینال جدید و دیوارکشی فرودگاه های کرمان، بم و جیرفت قرار گرفت.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به پیشرفت 75 درصدی طرح توسعه و احداث عوامل پروازی فرودگاه کرمان و نیز پیشرفت 73 درصدی طرح احداث ترمینال جدید فرودگاه بر تکمیل هرچه سریع تر این پروژه ها تاکید کرد.

وی همچنین از طرح دیوارکشی فرودگاه های کرمان، بم و جیرفت که به پیشرفت 64 درصدی رسیده است، دیدن کرد.

منبع: روابط عمومی فرودگاه های کرمان

ارسال نظر