|

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران:

قول مساعد برای تخصیص اعتبار پروژه های نیمه تمام فرودگاه رشت

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید از پروژه های فرودگاه رشت برای تخصیص اعتبار تکمیل این طرح ها و محصور کردن اراضی جدید قول مساعد داد.

مصطفی صفائی، معاون عملیات فرودگاهی با حضور در فرودگاه سردار جنگل رشت از پروژه های عمرانی  و در دست اقدام این فرودگاه بازدید کرد و آخرین وضعیت فنی و اعتباری پروژه های احداث شبکه زهکشی و جمع آوری آب های سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه را مورد بررسی قرار داد.

تخصیص اعتبار برای تکمیل نمای ترمینال قدیم  و محصور کردن اراضی جدید خریداری شده از جمله خواسته های مدیرکل فرودگاه رشت از معاون عملیات فرودگاهی بود که مورد موافقت قرار گرفت.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر