|

برقراری پروازهای مسیر ارومیه- مشهد در فرودگاه ارومیه

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی از برقراری پروازهای مسیر ارومیه- مشهد از 29 خرداد خبر داد.

 محمدعلی نائل قراملکی با اشاره به اینکه در ماه های گذشته به دلیل بیماری کرونا، پروازهای مشهد از این فرودگاه تعطیل شده بود، افزود: از 29 خرداد هر هفته  روزهای دوشنبه و پنجشنبه شاهد برقراری پروازهای مشهد از این فرودگاه خواهیم یود.

وی در ادامه گفت: این پرواز در روزهای دوشنبه با شماره 1277 در ساعت 7:05 از تهران  عازم ارومیه می شود و با پرواز شماره 1209 در ساعت 9:10 ارومیه را به مقصد مشهد ترک می کند و پرواز برگشت این هواپیما با شماره پرواز 1208 در همان روز در ساعت 12 از مشهد عازم ارومیه می شود و در ساعت 15:05 به شماره پرواز 1276 از ارومیه عازم مهرآباد می شود.

همچنین در روزهای پنج شنبه با شماره 1277 در ساعت 13:45 از تهران عازم ارومیه می شود و با پرواز شماره 1209در ساعت 15:50 ارومیه را به مقصد مشهد ترک می کند و پرواز برگشت این هواپیما با شماره پرواز 1208 در همان روز در ساعت 18:55 از مشهد عازم ارومیه می شود و در ساعت 22 به شماره پرواز 1276 از ارومیه عازم مهرآباد می شود.

قراملکی افزود: پرواز فوق از بیست و هشتم خرداد ماه آغاز می شود و از این پس روزهای چهارشنبه با شماره پرواز 1277 ساعت 6:05 از تهران  راهی  ارومیه  و ساعت 8:10 ارومیه را به مقصد مهراباد ترک خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: با افزوده شدن 3 پرواز جدید به لیست پروازهای فرودگاه ارومیه تعداد پروازها از این فرودگاه به 32 پرواز در هفته افزایش می یابد.

وی در پایان افزود: در تمامی ناوگان های هواپیمایی پروتکلهای بهداشتی از قبیل کنترل و ضدعفونی بمنظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و توزیع پک های بهداشتی بین مسافران از سوی شرکت های هواپیمایی صورت می گیرد.

ارسال نظر