|

پیشرفت بیش از ۲۱ درصدی طرح توسعه ترمینال داخلی و پیش بینی افتتاح تا یک سال دیگر
روند اجرای پروژه‌های فرودگاه مشهد بررسی شد

در جلسه های کارشناسی با حضور عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، روند پیشرفت پروژه های فرودگاه مشهد شامل توسعه ترمینال داخلی، ساخت محوطه فرودگاه، ساختمان سپاه حفاظت، پارکینگ طبقاتی، مجموعه ورزشی فرهنگی، تاکسیوی و محوطه یخ زدایی هواپیما و نیز چاره اندیشی برای مشکل آلودگی صوتی در اطراف فرودگاه مشهد بررسی شد.

 حسین اسفندیاری در جلسه بررسی روند اجرای طرح توسعه ترمینال داخلی که با حضور مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی، محمدرضا زحمتکشان، مدیرکل عمران و توسعه فرودگاه ها، محمود امانی بنی، مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی و مشاور و پیمانکار طرح برگزار شد، در سخنانی عنوان کرد: طرح توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد از پروژه های اولویت دار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است که پیش بینی اعتبار آن شده و با وقفه و تعطیلی مواجه نخواهد شد.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه هنوز این طرح شتاب مطلوبی نیافته بر تسریع در تکمیل پروژه تاکید کرد.

همچنین محمود امانی بنی، مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی با بیان اینکه اکنون 40 درصد جبهه های کار پروژه فعال است، گفت: با پایان یافتن احداث سازه تمام جبهه ها فعال می شوند و شاهد تسریع در تکمیل طرح خواهیم بود.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی همچنین عنوان کرد: در ماه های اخیر شاهد تسریع در اجرای طرح بوده ایم.

مشاور پروژه نیز در این نشست به ارایه گزارش درباره آخرین وضعیت پروژه پرداخت و گفت: اجرای این پروژه با اعتبار اولیه 440 میلیارد ریال تیر ماه 97 آغاز شد و اکنون به پیشرفت 21.5 درصدی رسیده است.

وی به معرفی اقدامات در حال اجرای پروژه پرداخت و افزود: در این راستا می توان به آرماتوربندی و قالب بندی دیوار و فونداسیون گود شمال غرب، اجرای وال پست و دیوار چینی طبقات همکف و اول بلوک غربی، قطع و خم آرماتور جهت استفاده در گود شمال غرب و کفراژبندی سقف طبقه همکف بلوک شرقی اشاره کرد.

به گفته مشاور طرح توسعه ترمینال فرودگاه مشهد، با اتمام احداث سازه شاهد تسریع در روند اجرای پروژه و در نهایت افتتاح آن در اردیبهشت 1400 خواهیم بود.

تاکید بر تکمیل هرچه سریع ترپروژه های تاکسیوی، محوطه سازی و ساختمان های جانبی

در نشست بررسی طرح ساخت محوطه فرودگاه، ساختمان سپاه حفاظت، پارکینگ طبقاتی، مجموعه فرهنگی، ورزشی، تاکسیوی و محوطه یخ زدایی هواپیما که با اعتباری بالغ بر 420 میلیارد ریال در دست اجراست، مقرر شد این طرح که به پیشرفت 80 درصدی رسیده است تا شهریور ماه به بهره برداری برسد.

در نشست بررسی راهکارهای برطرف کردن مشکل آلودگی صوتی اطراف فرودگاه نیز مقرر شد، با برگزاری جلسه های کارشناسی با حضور نمایندگانی از اداره های کل کنترل ترافیک هوایی، ارتباطات و ناوبری هوایی، عمران و توسعه فرودگاه ها و دفتر مقررات فرودگاهی و اداره کل فرودگاه های خراسان رضوی، درباره سناریوهای مختلف از جمله ساخت باند سوم، تطویل باند فعلی و یا ساخت فرودگاه جدید با ترسیم ماتریس طراحی باند و فضا، مقدمات تصمیم گیری نهایی فراهم شود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر