|

بازدید عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی در جلسه با پیمانکاران پروژه های فرودگاه اصفهان به بررسی آخرین وضعیت و اقدامات تکمیلی حائز اهمیت پرداخت و ضمن ابراز رضایت از اقدامات صورت گرفته، تسریع در اتمام پروژه ها بر اساس زمانبندی تعریف شده را مورد توجه قرار داد.

 عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به همراه معاون عملیات فرودگاهی، مدیرکل و کارشناسان دفتر عمران و توسعه فرودگاه ها، مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان با حضور در محل پروژه های در حال اجرای فرودگاه، از نزدیک در جریان روند انجام پروژه ها قرار گرفتند.  

در جریان این بازدید، امجدی مدیرکل فرودگاه های استان گزارشی کامل از روند اجرایی و پیشرفت پروژه های توسعه و بهسازی پارکینگ هواپیما و همچنین توسعه ترمینال پروازهای خارجی ارائه کرد.

گفتنی است؛ اسفندیاری و هیأت همراه در جلسه یی با حضور پیمانکاران و مشاوران پروژه های مذکور به بررسی آخرین وضعیت پروژه ها و اقدامات تکمیلی حائز اهمیت پرداخته و در پایان ضمن ابراز رضایت از اقدامات صورت گرفته تسریع در اتمام پروژه ها بر اساس زمانبندی تعریف شده را مورد توجه قرار داد.

 

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر