|

اسفند 98 جابه جایی بیش از ۱.۶ میلیون مسافر در فرودگاه ها

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از جابه جایی بیش از یک میلیون و 661 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران و فرودگاه امام(ره) طی اسفند 98خبر داد.

 حمیدرضا سیدی عنوان کرد: فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت و فرودگاه امام(ره) در اسفند 98، با انجام 17 هزار و 725 فروند نشست و برخاست توانسته اند بیش از یک میلیون و 661 هزار مسافر را به همراه بیش از 17 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

وی افزود: در اسفند 98، فرودگاه مهرآباد با 6646 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از 626 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  2088 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود 248 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه شیراز با 1370 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 114 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

سیدی گفت: در این بین فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از پنج میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذیرش بیش از سه میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش حدود دو میلیون و 400 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای اسفند 98، نشست و برخاست 16 هزار و 453 فروند هواپیماست که طی آن حدود 1.5 میلیون مسافر و حدود 13 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است، افزود: با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش این فرودگاه، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 1921 فروند نشست و برخاست حدود 230 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش حدود دو میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 1290 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 107 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 929 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

وی گفت: همچنین سهم پروازهای خارجی اسفند 98، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست  1272فروند هواپیما است که طی آن حدود 146 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از چهار میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

به گفته سیدی، در این بخش فرودگاه امام خمینی(ره) با نشست و برخاست 936 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود 114هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود سه میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 167 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از  هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 379 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 80 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود 7500 مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 163 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

وی افزود: اسفند 98 حداقل 80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در 10 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، امام خمینی(ره)، اصفهان، بندرعباس، تبریز و عسلویه انجام شده است.

همچنین حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در 10 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، بندرعباس، عسلویه و زاهدان انجام شده و حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی به ترتیب در دو فرودگاه امام خمینی (ره) و مشهد انجام شده است.

به گفته سیدی، نحوه توزیع پروازها در ساعات شبانه روز و روزهای هفته نشان می دهد که در 24 ساعت شبانه روز، اوج پروازها ساعت 8 و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز شنبه بوده است.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت افزود: 93 درصد پروازهای داخلی به پروازهای مسافری اختصاص دارد که 92 درصد اعزام و پذیرش مسافر و 77درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می شود.

 

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر