|

در دیدار استاندار اردبیل با سیاوش امیرمکری:

همکاری استانداری اردبیل در اجرای پروژه های فرودگاهی

در دیدار استاندار اردبیل با مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مقرر شد؛ خرید سیستم های کمک ناوبری و بصری فرودگاه با اعتبار استانی انجام شود.

در دیدار استاندار اردبیل با سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی و فخرالدین هاشمی مدیرکل فرودگاه های استان اردبیل، خرید سیستم های کمک ناوبری بصری این فرودگاه شامل روشنایی، موتور ژنراتورهای مربوط و UPS های روشنایی باند مورد مذاکره قرار گرفت.

در این دیدار مقرر شد؛ شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران SOW مربوط به سیستم ها را ارایه و اداره کل فرودگاه های اردبیل از محل اعتبارات استانی (450 میلیارد ریال) به خرید آنها اقدام کند.

همچنین مقرر شد، اداره کل فرودگاه های استان اردبیل پیگیر ادامه بهسازی باند فرودگاه اردبیل باشد تا شهریورماه امسال باند، آماده نشست و برخاست پروازها باشد. اکنون بهسازی باند ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که هزینه اش از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تامین شده است.

احداث سوختگیری فرودگاه پارس آباد دیگر موضوع مذاکره بود که مقرر شد اداره کل فرودگاه های استان اردبیل پیگیر تهیه نقشه ها و احداث آن باشد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر