|

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها؛

هزینه های جاری و غیر ضروری را کاهش دهیم
تفکر مدیران نسبت به شرایط حال بایستی تغییر کند

راهبر عملیات فرودگاهی و عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: در راستای ترسیم وضعیت خود در سال ۱۳۹۹ بایستی در شرایط شیوع ویروس کرونا، تصمیم های قابل توجهی اتخاذ شود بطوریکه اگر هوشیار نباشیم، با شرایط دیگری مواجه خواهیم شد.

حسین اسفندیاری با بیان اینکه با وجود بحران ویروس کرونا در سراسر دنیا، شرایط خاصی برای کشورها به خصوص صنعت فرودگاهی کشور ما تحمیل شده است، گفت: در نگاه اول بایستی تحلیلی برای برخورد و مواجهه با این شرایط داشته و این سوال را از خود بپرسیم که ویروس کرونا صنعت فرودگاهی را با چه وضعیتی مواجه کرده است؟

وی افزود: مساله پیشگیری و اقدامات مربوط به رعایت پروتکل های بهداشتی در فرودگاه ها به نحو احسن در حال انجام و آخرین اطلاعات روز دنیا در زمینه سازمان های جهانی و ملی مجموعه هوانوردی ارائه می شود. اسفندیاری عنوان کرد: آنچه که مطرح است و شرایط به ما تحمیل کرده، آن است که ما بدانیم چه وضعیتی داشته و برای سال جاری و آینده خود چه برنامه ریزی هایی باید انجام دهیم؟

اسفندیاری اظهار داشت: این موضوع از نگاه هیات مدیره مهم است و سیاستگذاری برای این مسائل از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها اظهار داشت: با نگاهی عمیق تر و اساسی تر به مساله بحران ویروس کرونا در دنیا و تحت تاثیر قرار دادن صنعت هوانوردی دنیا، متوجه می شویم که طبق آخرین آمار یورو کنترل که فضای کل اروپا را کنترل و پروازهای آن را مدیریت ترافیکی می کند، ۹۰ درصد پروازهای اروپا نسبت به سال گذشته از دست رفته و تنها ۱۰ درصد پروازها در اروپا برقرار است و این امر نشان می دهد که چه وضعیتی برای هوانوردی دنیا به وجود آمده است.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران افزود: زمانی که ۹۰ درصد پروازها در اروپا نسبت به سال گذشته کاهش یافته، مفهوم آن این است که در کل دنیا کمابیش وضعیت بحرانی تر خواهد بود. وی گفت: در راستای ترسیم وضعیت خود در سال ۱۳۹۹ بایستی تصمیم های قابل توجهی اتخاذ شود بطوریکه اگر هوشیار نباشیم، با شرایط دیگری مواجه خواهیم شد. 

وی در ادامه با بیان اینکه در این دوران تجارت جهانی ماهیت خود را از دست می دهد، گفت: جهانی سازی ماهیت خود را از دست داده است و این بدین معنی است که جهانی سازی دو پروسه مهم دارد. پروسه اجباری و تحت فشار قدرت ها و دیگری پروسه طبیعی است و مربوط به پیشرفت علم و تکنولوژی است.

اسفندیاری عنوان داشت: در دوران کرونا و پساکرونا، قسمت طبیعی کم و بیش شاید مسیر خود را ادامه دهد اما پروسه اجباری و تحت فشار در حال تغییر است.

وی به آمار پروازها در کشور در شرایط بحران ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: ۳۰ درصد پروازهای داخلی در کشور کماکان حفظ شده که با تلاش ایرلاین ها توانستیم خود را با وضعیت موجود تطبیق دهیم چرا که حمل و نقل هوایی از لحاظ رعایت بهداشت و ایمنی نسبت به دیگر وسایل حمل و نقلی مناسب تر است.

راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها ادامه داد: در پروازهای عبوری با وجود ویروس کرونا ۸۰ درصد پروازها را دست می دهیم.

به گفته اسفندیاری فرودگاه های کشور نمی توانند در هزینه های جاری، سرمایه ای و عمرانی و تجهیزات همانند گذشته عمل کنند.

وی به سناریوهای پیش بینی شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از سناریوها این است که سیر حرکت ویروس کرونا ماه ها در دنیا ادامه داشته باشد که ما بایستی پیش بینی های خود را در این زمینه داشته و تدبیرهای لازم را به مرحله اجرا بگذاریم.

اسفندیاری اضافه کرد: یکی دیگر از سناریو ها این است که سیر حرکت ویروس متوقف شده اما آثاری را طی این مدت بر صنعت هوانوردی گذاشته است.

عضو هیات مدیره در ادامه توضیحات خود گفت: سناریوی دیگر آن است که این ویروس کنترل و سیر بهبود به سرعت آغاز شود که ما برای هر سه نوع سناریو باید برنامه داشته باشیم.

وی افزود: ما باید برنامه ریزی کنیم که چگونه فرودگاه هارا اداره، سیستم ها را بروز نگه داشته و پروژها های عمرانی را ساماندهی کنیم؟

اسفندیاری تاکید کرد: در ابعاد هزینه های جاری باید تلاش کنیم که چه نوع فرمولی را پیاده سازی کرده تا با کاهش هزینه ها مواجه شویم.

وی اعلام کرد: ما باید برنامه متناسب با هر یک از سناریوها را در سیستم داشته باشیم تا بتوانیم خود را به موقع با مسائل مختلف و شرایط موجود تطبیق داده و مانع فرسایش سیستم شویم.

راهبر عملیات هوانوردی تاکید کرد: متناسب با هر یک از سناریوها در همه اجزا سیستم شرکت فرودگاه ها و بخش های مختلف هوانوردی، فرودگاهی و پشتیبانی، برنامه مناسب داشته باشیم.

اسفندیاری در پایان عنوان کرد: به دلیل مزیت هایی که کشور ما داشته، در شرایط بحرانی وضعیت بهتری نسبت به دیگر کشورها در بعد پروازهای عبوری داشتیم. وی اظهار امیدواری کرد: نسبت به شرایط بایستی مطالعه داشته و متناسب با مطالعات و سناریوهای قابل پیش بینی قدم های مهمی را در تصمیم ها و برنامه ریزی های خود داشته باشیم./شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

 

ارسال نظر