|

راه اندازی دفتر معاونت عملیات هوانوردی در مرکز کنترل فضای کشور

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از آغاز به کار دفتر این معاونت در مرکز کنترل فضای کشور به منظور هماهنگی و یکپارچگی واحدهای عملیات هوانوردی خبر داد.

محمد امیرانی با اشاره به شروع به کار دفتر معاونت عملیات هوانوردی در مرکز کنترل فضای کشور گفت: از زمان تاسیس ساختمان ستادی شرکت فرودگاه ها، موضوع فعالیت دفتر معاونت عملیات هوانوردی در ساختمان ستاد مطرح بود که طبق دستور مدیرعامل وقت در آن زمان، معاونت عملیات هوانوردی همانند دیگر معاونت ها در ساختمان ستاد فعالیت می کرد. 
وی افزود: ضرورت حضور معاونت در مرکز کنترل فضای کشور و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر بین واحدهای مختلف هوانوردی موجب شد موضوع شروع به کار دفتر معاونت در مرکز کنترل شدت بگیرد. 
امیرانی عنوان کرد: با توجه به سیاست های موجود، دفتری در مرکز کنترل آماده و مهیا شده است. 
معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها ادامه داد: با حضور دفتر معاونت عملیات هوانوردی در مرکز کنترل، بخش های مرتبط با عملیات هوانوردی بیش از پیش به صورت یکپارچه و هماهنگ فعالیت و نظارت بیشتری بر فعالیت ها صورت خواهد گرفت.
 امیرانی در ادامه به کاهش ۸۰ درصدی پروازهای داخلی و عبوری در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شیوع کرونا در کشور از ۱۵ مارس تعداد پروازها به دلیل محدویت های موجود کاهش یافت. وی اظهار داشت: طی پیش بینی های به عمل آمده، چنانچه تا دو هفته آینده فعالیت های ایرلاین های خارجی شروع شود، شرکت فرودگاه ها آمادگی لازم را برای پذیرش پروازهای عبوری خواهد داشت. معاون عملیات هوانوردی بیان داشت: پیرو دستور مدیرعامل شرکت فرودگاه ها در جهت سلامت بیشتر همکاران حوزه عملیات پرواز و ارائه سرویس مناسب، خدمات گندزدایی، ضدعفونی در بخش ها و واحدهای مختلف عملیاتی به صورت مستمر انجام می شود و همچنین طبق مصوبه مدیرعامل، افراد به صورت شیفتی در بخش های مختلف حضور دارند تا مشکلی برای سلامتی آنان پیش نیاید. وی سلامت همکاران در کنار ارایه سرویس مستمر را از اهداف مهم شرکت فرودگاه ها در شرایط اضطراری وجود ویروس کرونا در کشور عنوان کرد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر