|

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر گفت:

خودداری از حضور همراهان مسافر به فرودگاه
پرهیز از سفرهای غیرضروری به بوشهر

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر گفت: برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، از مردم خوب شهر و استان بوشهر تقاضا داریم تا حدامکان از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و همچنین برای استقبال و مشایعت مسافران خود در فرودگاه حاضر نشوند.

کمال دهقان منشادی با اشاره به وضعیت پروازها گفت: چون در کل کشور و تمام فرودگاه ها هم مسافران ورودی و هم مسافران خروجی بررسی می شوند احتمال اینکه بیماری از فرودگاهی به فرودگاه دیگر منتقل شود فوق العاده پایین است. وی در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا در فرودگاه بوشهر با بیان اینکه ویروس کرونا مرز نمی‌شناسد، اظهار داشت: برای مقابله با این ویروس اقدامات مهمی در فرودگاه‌های استان بوشهر انجام شده که می توان به تشکیل جلسه با رییس مرکز بهداشت شهرستان، توزیع کامل وسایل بهداشتی و ضدعفونی میان پرسنل، انجام تب سنجی مستمر از مسافران ورودی و خروجی، نصب بنر اطلاع رسانی در خصوص ویروس کرونا، ضدعفونی مستمر ترمینال پروازهای، دستگاه‌های بازرسی، کانترهای پذیرش مسافر، دستگاه ATM، سرویس‌های بهداشتی، ساختمان‌های اداری و... اشاره کرد. دهقان منشادی در پایان گفت: جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از مردم خوب شهر و استان بوشهر تقاضا داریم تا حدامکان از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و همچنین جهت استقبال و مشایعت مسافران خود در فرودگاه حاضر نشوند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر