|

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و نا:وبری هوایی ایران

بهمن 98 و اعزام و پذیرش مسافر بیش از 3.5 میلیون مسافر در فرودگاه ها

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از جابه جایی بیش از سه میلیون و 500 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در بهمن ماه 98 خبر داد.

حمیدرضا سیدی با اعلام این خبر عنوان کرد:  فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در بهمن 98، با انجام 29 هزار و 429 فروند نشست و برخاست توانسته است بیش از سه میلیون و 500 هزار مسافر را به همراه بیش از 31 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

وی افزود: در بهمن 98، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 392 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی حدود یک میلیون و 258 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  4071 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 569هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی (ره)  با 2811 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 409 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

سیدی گفت: در این بین فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش حدود 9 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیش از 6 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از پنج میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای بهمن 98، نشست و برخاست 25 هزار و 387 فروند هواپیماست که طی آن سه میلیون مسافر و 22 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است، افزود: با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش این فرودگاه، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با  3514 فروند نشست و برخاست حدود 496 هزار نفر اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش حدود چهار میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 1946 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش حدود 204 هزار  مسافر و ارسال و پذیرش حدود 1.5 نیم میلیون  کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

وی گفت: همچنین سهم پروازهای خارجی بهمن 98، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست  4042 فروند نشست و برخاست است که طی آن حدود 554 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 9 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

به گفته سیدی، در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 2725 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 407 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 6 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 557 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود 73 هزار و 500 مسافر و ارسال و پذیرش حدود یک میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 335 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود 35 هزار و 500 هزار  مسافر و ارسال و پذیرش حدود 755 هزار و 500 کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

وی افزود:بهمن 98 حداقل 80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی (ره)، کیش، شیراز، اصفهان، اهواز، بندرعباس و تبریز انجام شده است. همچنین حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و یزد انجام شده و حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی به ترتیب در سه فرودگاه امام خمینی (ره)،  مشهد و شیراز انجام شده است.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران عنوان کرد: پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در بهمن 98 نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست بدون تغییر بوده و در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد افزایش داشته است.

به گفته سیدی، نحوه توزیع پروازها در ساعات شبانه روز و روزهای هفته نشان می دهد که در 24 ساعت شبانه روز، اوج پروازها ساعت 12 و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز شنبه بوده است.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر