|

حمیدرضا سیدی عنوان کرد:

بیشترین میزان نشست و برخاست ها متعلق به مهرآباد
جابه‌جایی بیش از ۴۷ میلیون مسافر در فرودگاه‌های کشور در سال ۲۰۱۹

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از جابه جایی بیش از 47 میلیون مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در سال 2019 خبر داد.

حمیدرضا سیدی  با اعلام این خبر عنوان کرد: فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت و فرودگاه امام(ره) در سال 2019 میلادی، با انجام 379 هزار و 880 فروند نشست و برخاست توانسته است بیش از 47 میلیون مسافر را به همراه بیش از 472 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

وی افزود: در سال 2019 میلادی، فرودگاه مهرآباد با 124 هزار و 402 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی حدود 15 میلیون مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  59 هزار و 884 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود 9 میلیون مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 43 هزار و 571 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از هفت میلیون مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

سیدی گفت: در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذیرش بیش از 143 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از 104 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از 84 میلیون  کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای 2019 میلادی، نشست و برخاست حدود 316 هزار  فروند هواپیماست که طی آن بیش از 37 میلیون مسافر و بیش از 276 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است، افزود: با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش این فرودگاه، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 49 هزار و 722 فروند نشست و برخاست بیش از هفت میلیون  نفر اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 58 میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 25 هزار و 673 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از دو میلیون و 500 هزار  مسافر و ارسال و پذیرش حدود 19 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

وی گفت: همچنین سهم پروازهای خارجی سال 2019، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 63 هزار و 871 فروند هواپیما است که طی آن حدود 10 میلیون مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 196 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

به گفته سیدی، در این بخش فرودگاه امام خمینی(ره) با نشست و برخاست 42 هزار و 925 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از هفت میلیون مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 143 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 10 هزار و 162 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود یک میلیون و 500 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود 26 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 3948 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 463 هزار  مسافر و ارسال و پذیرش حدود 12 میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

وی افزود: سال 2019 حداقل 80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی (ره)، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز و بندرعباس انجام شده است. همچنین حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز وآبادان انجام شده و حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی به ترتیب در دو فرودگاه امام خمینی (ره) و مشهد انجام شده است.

به گفته سیدی، نحوه توزیع پروازها در ساعات شبانه روز و روزهای هفته نشان می دهد که در 24 ساعت شبانه روز، اوج پروازها ساعت 6 و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز سه شنبه بوده است.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر