|

در فرودگاه استان مازندران:

ضدعفونی روزانه فرودگاه‌های مازندران

سه فرودگاه استان مازندران برای مقابله با بیماری کرونا به طور روزانه ضدعفونی می‌شود.

 سعداله وطن خواه، مدیرکل فرودگاه های استان با بیان اینکه روزانه به طور میانگین 10 سورتی پرواز به نقاط مختلف کشور از طریق فرودگاه های ساری، نوشهر و رامسر انجام می شود، گفت: برای کنترل بیماری کرونا  به طور روزانه ترمینال ها و سالن های عمومی فرودگاه های مازندران با مواد گندزدا ضد عفونی شود.

مدیرکل فرودگاه های مازندران عنوان کرد: همچنین در این راستا تمام تجهیزات و امکاناتی که با مسافران و کارکنان فرودگاه در ارتباط است از جمله گیت ها ضدعفونی می شود و در راهروهای سالن انتظار فرودگاه های مازندران مواد ضدعفونی کننده دست ها گذاشته می شود.

وطن خواه گفت: تمام کارکنان سه فرودگاه مازندران آموزش های لازم را برای پیشگیری از شیوع کرونا دریافت کرده اند و امکانات مورد نیاز برای تامین بهداشت فردی آنها از جمله دستکش و ماسک در اختیار گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه پروازهای خارجی فرودگاه های استان مازندران مربوط به حج و عتبات عالیات است که اکنون پروازی به این مقاصد نداریم، گفت: پروازهای داخلی نیز بدون مشکل برقرار است و برنامه ای برای لغو آنها وجود ندارد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر