|

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تاکید کرد

بهره برداری از ترمینال جدید خارجی فرودگاه اهواز در ایام حج تمتع ۹۹

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به اتمام و بهره برداری ترمینال جدید خارجی در ایام حج تمتع ۹۹ تاکید کرد.

مصطفی صفایی گفت: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از ساخت پروژه ترمینال جدید خارجی می گذرد اما هنوز کمبودها و نواقصی دارد که باید هرچه سریعتر توسط پیمانکار مربوطه برطرف و این ترمینال تا برگزاری حج تمتع ۹۹ آماده بهره برداری شود.

صفایی ادامه داد: معارضینی که باعث کندی در انجام روند ساخت مسیرهای دسترسی به ترمینال شده اند تا ۱۰ روز آینده باید تعیین تکلیف شود و نتیجه آن اعلام شود.

وی به تسریع در عملیات محوطه سازی ترمینال جدید نیز اشاره کرد و گفت: در یک زمان بندی مناسب و همزمان با عملیات رفع نواقص ترمینال باید فعالیت محوطه سازی به صورت همزمان انجام شود.

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها به نواقص موجود در ترمینال جدید اشاره کرد و افزود: باید تغییرات و اصلاحاتی در معماری داخلی پارتیشن ها، سیستم های گرمایشی، سرمایشی، سرویس های بهداشتی و پانل سقفی و ... صورت گیرد.

 صفایی در مورد ساخت فرودگاه جدید اهواز نیز اظهار امیدواری کرد: پس از بهره برداری از پروژه های فرودگاه فعلی اهواز به سمت ساخت فرودگاه جدید اهواز برویم.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر