|

مدیرکل فرودگاه رشت گفت:

تملک 9 هکتار از اراضی طرح توسعه فرودگاه رشت

مدیرکل فرودگاه رشت از خریداری و تملک حدود 9 هکتار از اراضی طرح توسعه فرودگاه سردار جنگل خبر داد.

غلامرضا کریم آقائی، با اعلام این خبر عنوان کرد: خریداری و تملک این اراضی با حمایت سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، اعضای هیات مدیره، معاونان و پیگیری یکساله مدیریت فرودگاه و نیز مدیریت ساماندهی عرصه و اماکن فرودگاهی محقق شد.

مدیرکل فرودگاه رشت با اشاره به دریافت سند مالکیت این اراضی افزود: اراضی خریداری شده دارای موقعیت استراتژیک است و برای توسعه اپرون، ساخت ترمینال جدید و نیز ساختمان ایمنی زمینی استفاده می شود.

وی همچنین از پیگیری برای دریافت سند مالکیت اراضی فرودگاه رشت خبر داد و گفت: مساحت کلی اراضی فرودگاه رشت 220 هکتار است و برای دریافت سند تک برگ مالکیت نیازمند تعیین تکلیف 18 هکتار اوقافی از این اراضی هستیم.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر