|

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خبرداد

تفویض اختیار به مدیران فرودگاه ها در حوزه های معاونت عملیات فرودگاهی

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران یکی از اولویت های کاری این معاونت را اجرای طرح تفویض اختیار به مدیران فرودگاه ها درحوزه های مختلف عنوان کرد.

مصطفی صفایی، با اشاره به تفویض اختیار به مدیران 10 فرودگاه در حوزه اداره کل عمران و بهسازی فرودگاه ها اظهار امیدواری کرد که این تفویض اختیار شامل همه فرودگاه ها شود.

او  همچنین با بیان اینکه حوزه تجهیزات و سامانه های فرودگاهی دارای چارت منسجم تری نسبت به حوزه عمران و بهسازی فرودگاه هاست، گفت: قیمت تجهیزات این حوزه از سایر بخش ها بالاتر است و این اداره کل سرمایه هنگفتی را اداره می کند. حوزه دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیز یکی از زیرساخت های مهم است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا طرح جامع فرودگاهی یک سند بالادستی است که معاونان عملیات فرودگاهی باید حافظ رعایت محورهای این سند باشند.

صفایی از معاونان عملیات فرودگاهی به عنوان بازو و پشتیبانان مدیران فرودگاه ها یاد کرد و افزود: بر اساس قوانین و مقررات جدید هوانوردی و فرودگاهی (part ADR) که از این پس بررسی عملکرد فرودگاه ها بر اساس آن خواهد بود، باید تمام فعالیت های حوزه عملیات فرودگاهی مستندسازی شود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر