|

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

افزایش موقعیت پارک هواپیما از 10 به 23 استند در فرودگاه اصفهان

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید از طرح های توسعه ترمینال خارجی و پارکینگ هواپیما در فرودگاه اصفهان بر تکمیل آنها تا دهه فجر تاکید کرد.

مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در این بازدید که 28 بهمن با همراهی محمدرضا زحمتکشان، مدیرکل عمران و توسعه فرودگاه ها انجام شد، در جریان روند اجرای پروژه های توسعه پارکینگ هواپیما، توسعه ترمینال پروازهای خارجی و همچنین پروژه احداث موتورخانه ترمینال پروازهای خارجی قرار گرفت و ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام شده بر لزوم اتمام این طرح ها تا پایان دهه فجر سال جاری تاکید کرد .

پروژه توسعه پارکینگ هواپیما برای افزایش موقعیت پارک هواپیما از 10 به 23 استند با اعتباری بالغ بر 240 میلیارد ریال به مساحت 74 هزار مترمربع به پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصدی رسیده است.

پروژه توسعه ترمینال پروازهای خارجی از 6000 به 15 هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر 125 میلیارد ریال بیش از 77 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه احداث موتورخانه ترمینال پروازهای خارجی به مساحت 1000 مترمربع نیز بیش از 98 درصد پیشرفت دارد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر