|

فرود بی خطر هواپیمای هندی پس از برخورد به انتهای باند

‌‌هواپیمای هندی با ۱۳۶ سرنشین از هند به مقصد دوبی در حین بلند شدن از باند به دیوارهای انتهای باند برخورد کرد و در حالی که بدنه آن آسیب دیده بود ۳ ساعت به پرواز ادامه داد تا اینکه به سلامت به زمین نشست.

منبع: BBC

 

ارسال نظر