|

برای اینکه امروزه ما پروازی ایمن داشته باشیم، خون ها ریخته شده است

اولین خونهای انسانهای بیگناه با اولین جت مسافری جهان یعنی هواپیمای "کامت" ساخت انگلستان ریخته شد. جایی که پنجره های مستطیلی شکل باعث میشد تمرکز تنش در اطراف گوشه های نوک تیز پنجره ها زیاد شده و هواپیما در اثر خستگی ناشی از فشار کابین، در سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۵۶ دو بار در میان آسمان از هم بپاشد و پنجره هواپیماها با بهای خون این انسانها دایره ای یا بیضی شکل شوند.

 

کن نیوز|ایمنی و سوانح هوایی

اولین خونهای انسانهای بیگناه با اولین جت مسافری جهان یعنی هواپیمای "کامت" ساخت انگلستان ریخته شد. جایی که پنجره های مستطیلی شکل باعث میشد تمرکز تنش در اطراف گوشه های نوک تیز پنجره ها زیاد شده و هواپیما در اثر خستگی ناشی از فشار کابین، در سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۵۶ دو بار در میان آسمان از هم بپاشد و پنجره هواپیماها با بهای خون این انسانها دایره ای یا بیضی شکل شوند.

باید خون انسانهای پرواز های بوئینگ ۷۳۷ یو اس ایر در سالهای گذشته می ریخت تا متوجه شوند که شیر دوطرفه سکان عمودی هواپیمای ۷۳۷ مشکل دارد و ناگهان در سرمای زیاد هوا قفل قفل می شود و برعکس عمل می کند.

باید انسان هایی در بمبگذاری هواپیمای هواپیمایی هند و پن امریکن در سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۸ کشته می شدند تا قوانین سخت گیرانه ای برای ورود چمدان های مسافران به هواپیما وضع شود.

 

باید هموطنانمان در پرواز توپولف ۱۵۴ کاسپین با هواپیمای حامل دهها تن سوخت با برخورد به زمین های کشاورزی قزوین کشته می شدند تا این هواپیما از ناوگانمان کنار گذاشته شود تا دیگر از عدم ساپورت قطعات توپولف و بدعهدی از جانب روسیه در امان باشیم.

باید ۲۲۸ نفر با یک هواپیمای ایرباس ۳۳۰ به درون اقیانوس اطلس سقوط می کردند تا ایرباس به نقص لوله پیتوت و اتوپایلوت این هواپیما پی ببرد و آن را اصلاح کند تا بقیه زنده بمانند.

باید ۹ نفر با صندلیهای خود از یک بوئینگ ۷۴۷ امریکا به آسمان پرتاب می شدند تا بوئینگ طراحی درب قسمت بار خود را به گونه ای تغییر دهد تا دیگر در هنگام پرواز باز نشود.

 

باید دهها دانش آموز در میان آسمان با یک توپولف به هواپیمای دیگری برخورد می کردند تا قوانین و مقررات محکمتری در نحوه و تقدم سیستم های هواپیما و تعامل با برج کنترل وضع شود.

آری باید خون ها ریخته می شد تا ما امروزه ایمن تر پرواز کنیم. بهای پرواز ایمن تر ما را خانواده های زیادی با داغ دل عزیزانشان دادند و همه مسافران هوایی به نوعی مدیون آن ها هستند.

و خون ها ریخته خواهد شد تا نسل های بعدی ما ایمن و ایمن تر پرواز کنند.

میلاد باستانی|تحلیلگر سوانح هوایی

-

-

ارسال نظر