|

چالشهای اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

آزادسازی قیمت بلیت‌های سفر هوایی، در راستای اصلاح و توسعه اقتصاد حمل و نقل هوایی، امری اجتناب‌ناپذیر است و دیر یا زود باید عملی شود.

 

آزادسازی قیمت بلیت‌های سفر هوایی، در راستای اصلاح و توسعه اقتصاد حمل و نقل هوایی، امری اجتناب‌ناپذیر است و دیر یا زود باید عملی شود. هر تغییری در جامعه (جامعه هوانوردی) با مقاومت روبه‌رو خواهد شد و همچنین نیازمند زیرساخت درست برای به کرسی نشستن آن تغییر خواهد بود، از نظر زیرساخت‌ها برای عملی شدن آزادسازی نرخ بلیت، به‌نظر بنده چنین زیرساختی وجود ندارد. در آزادسازی در شرایط کنونی، مسافران هوایی بسیار متضرر شده و ایر‌لاین‌ها نیز مسافران خود را کم و بیش از دست خواهند داد. در شرایط کنونی به‌دلیل اینکه تقاضای سفر هوایی از عرضه (که یکی از موارد آن تعداد هواپیماست) بیشتر است، فضای رقابتی مورد انتظار ایجاد نخواهد شد و تنها با افزایش نرخ بلیت‌ها، مسافران هوایی متضرر خواهند شد. جایی که همه ایر‌لاین‌ها صاحب هواپیمای جت ١۵٠ نفره باشند، همگی کیترینگ تقریبا مشابه دارند و خدمات تقریبا یکسانی را ارائه می‌دهند، آزادسازی نمی‌تواند در مسیر درست قرار گرفته و فضای رقابتی سالم را ایجاد کرده و باعث افزایش کیفیت خدمات در بین ایر‌لاین‌ها شود. با آزاد‌سازی نرخ بلیت، تعرفه سوخت، خدمات فرودگاهی و ... افزایش یافته و مسلما هزینه هر ساعت پرواز را برای خطوط هوایی افزایش خواهد داد. بنابراین ایر‌لاین‌ها چاره‌ای جز افزایش نرخ بلیت نخواهند داشت. از سوی دیگر در حالتی که ایر‌لاین‌ها نرخ را افزایش بیش از عرف دهند، مسافران هوایی کاهش خواهند یافت و این باعث متضرر شدن مسافران و ایر‌لاین‌ها خواهد شد. درواقع فضای رقابتی ایجاد شده توسط آزادسازی، هارمونی بین مسافر و خطوط هوایی، مسافر با آژانس‌ها، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی و... را برهم زده و نتایج اولیه آن را شکست خورده نشان خواهد داد. آزاد‌سازی مستلزم ایجاد زیرساخت جهت ایجاد طبقات متفاوت هواپیما با خدمات درون پروازی متفاوت، جلوگیری از فساد آژانس‌ها و ... است که اگر ایجاد نشود، در ابتدای شروع آزادسازی، مسافران هوایی اولین کسانی هستند که متضرر خواهند شد. یکی دیگر از پیامدهای اجرای آزاد‌سازی با شرایط کنونی، تاثیرات نامطلوب بر پروازهای شهرهای کم جمعیت و کم مسافر خواهد بود. ایر‌لاین‌ها بدون اینکه در سطح خدمات خود تغییری ایجاد کنند، از آنجایی که تقاضا بر عرضه برتری کمی دارد، آزادی عمل یافته و تنها مسافران را تحت فشار اقتصادی جهت استفاده از پروازها خواهند گذاشت. درواقع آزادسازی نرخ بلیت، باید عملی شود، اما نه در شرایط کنونی. به نظر بنده عجله و سرعت عملی که برای آزادسازی نرخ به‌کار گرفته شده، اگر در راستای ایجاد زیرساخت‌ها برای اجرای درست و نتیجه‌بخش این طرح به‌کار رود، نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت. مرجع: روزنامه بهار

ارسال نظر