|

هواپیمای فوکر100 آسمان نیز تا مرز سانحه پیش رفت

حادثه جدی هواپیمای فوکر۱۰۰ به علامت ثبتEP-ATG هواپیمایی آسمان
هشدار جدی و مهلت 24 ساعته سازمان هواپیمایی کشوری به بهره برداران هواپیمای فوکر100

درحدود ساعت05:40 بوقت محلی روز جمعه مورخه 2/1/1398 یک فروند هواپیمای فوکر100 هواپیمایی آسمان در مسیر پرواز تهران-ایلام به شماره پرواز IRC840 با 81 مسافر و 8 نفرکادر پروازی از فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمده و در نزدیکی ایلام ودرحین آغاز مراحل تقرب به فرودگاه ایلام ، بدلیل وجود نقص فنی در سیستم ارابه فرود هواپیما، خلبانرموفق به بازکردن عادی ارابه فرود اصلی سمت راست هواپیما نگردیده است.

سانحه فوکر100 هما و حادثه جدی فوکر100 آسمان، واکنش سازمان هواپیمایی کشوری را در اقدام پیشگیرانه بموقع بهمراه داشت

درحدود ساعت05:40 بوقت محلی روز جمعه مورخه 1398/1/2 یک فروند هواپیمای فوکر100 هواپیمایی آسمان در مسیر پرواز تهران-ایلام به شماره پرواز IRC840 با 81 مسافر و 8 نفرکادر پروازی از فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمده و در نزدیکی ایلام ودرحین آغاز مراحل تقرب به فرودگاه ایلام ، بدلیل وجود نقص فنی در سیستم ارابه فرود هواپیما، خلبانرموفق به بازکردن عادی ارابه فرود اصلی سمت راست هواپیما نگردیده است.

سپس خلبان برابر دستورالعملهای عملیاتی هواپیما، برای باز نمودن ارابه فرود مجدداّ تلاش می نماید که تلاش ایشان بی نتیجه بوده ومتوجه می شوند که تنها ارابه فرود جلو و سمت چپ هواپیما باز شده است.  در این زمان کروی پروازی با توجه به طبقه بندی عملیاتی فرودگاه ایلام و (CAT C) و میزان سوخت همراه تصمیم می گیرند از فرود در فرودگاه ایلام خودداری نموده و با انصراف از فرود و اجرای طرح “Go Around” محیط فرودگاه را ترک نموده ولی در این خلال متوجه می شوند که ارابه  فرود سمت چپ هواپیما نیز در حالت باز باقی مانده است و امکان جمع کردن آن نیز وجود ندارد.

اجبارا به سمت فرودگاه کمکی کرمانشاه(جایگزین اول) ادامه مسیر میدهند و با توجه به محدودیتهای شرکت در فرودگاه کرمانشاه، مجدداّ سر خلبان هواپیما مسیر پرواز را به سمت تهران)فرودگاه کمکی دوم ( تغییرمیدهد و در نهایت در حوالی تهران در نقطه ایستایی کهریزک دقایقی را با انجام طرح ایستایی و بمنظور تلاش برای بازنمودن ارابه فرود سمت راست صرف می نماید و در نهایت بدون لزوم به بکارگیری دستورالعمل باز نمودن دستی ارابه فرود ، خوشبختانه موفق به باز نمودن ارابه فرود مذکور شده و با اعلام شرایط عادی و درخواست مجوز فرود در باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد تهران نموده و هواپیما در ساعت 09:00بوقت محلی بدون خسارت فرود آمده و سرنشینان هواپیما بدون صدمه ای هواپیما را ترک کردند.

باتوجه به حساسیت رویداد پرسنل دفتر بررسی سوانح وحوادث سازمان در محل حاضر شده و بطور همزمان ارزیابی اطلاعات فتی پرواز و وضعیت فنی هواپیما در آشیانه انجام پذیرفت که شرح اقدامات به شرح ذیل می باشد:

1- بررسی اطلاعات پروازهای قبلی نشان می دهد که در 4 پرواز اخیر این هواپیما ، اختلاف زمانی مابین عملکرد ارابه فرود اصلی وجود داشته و دو ارابه فرود اصلی با اختلاف زمانی نامتعارف باز و قفل شده اند.

2- هواپیما بر روی جک قرار گرفت و عملکرد ارابه فرود مورد آزمایش قرار گرفت و مشاهده شد که ارابه فرود اصلی اصلاّ در حالتهای عادی و دستی باز نمی شود. بازرسیهای لازم از سیستم هیدرولیک بعمل آمده و مشخص شده که آلودگی (قسمت هایی از یک O-Ring) در دو Restrictor Check Valve کنار عملگر های ارابه فرود (Actuator) وجود داشته که باعث پارگی screen filter مربوط در ارابه فرود سمت راست شده و بدلیل عبور آلودگی از فیلتر، ، منفذ خروجی سیال هیدرولیک از عملگر بسته شده و بخاطر این عیب فشار هیدرویک تخلیه نشده و ارابه فرود باز نشده است.

7262df8c23eb538a92213e4a5f95f26d

این موضوع در سوانح قبلی هواپیماهای فوکر نیز قبلاّ تکرار شده و توصیه های مربوطه از سوی کارخانه سازنده انجام شده ولیکن دوباره این رویداد بوقوع پیوسته است . بررسی این حادثه کماکان ادامه داشته و گزارش نهایی آن متعاقباّ صادر خواهد گردید.

با توجه به وقوع سه رویداد اخیر در ارابه فرود هواپیماهای فوکر 100 ، دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری بمنظور پیشگیری از تکرار رویداد های مشابه توصیه های ایمنی ذیل را برای کلیه بهره برداران هواپیماهای فوکر100 در کشور صادر می نماید:

الف)  بخش فنی:

  • در اولین A check این نوع هواپیماها ، عملکرد ارابه های فرود مورد ارزیابی قرار گرفته ودرحالت Manual Extension  با فشار هیدرویک (Dropped Pressure)   ارزیابی با دقت مضاعف انجام پذیرد.
  • بازرسی فیلترهای مربوطه برابر AD 2015- 0077  با سرویس بولیتن SB F100-32-166  تا 24 ساعته آینده برابر دستورالعمل مربوطه انجام شده و هماهنگی های لازم برای انجام این بازرسی بطور دورهای با سازمان انجام پذیرد.
  • شرکت های هواپیمایی تسریع در انجام AD 2018- 0076  را مدنظر قرار داده و بازرسیهای مربوطه از قطعه T Union هواپیما را در اولین “A Check”  انجام داده و درصورت مشاهده موارد غیرعادی نسبت به تعویض قطعه و نصب قطعه اصلاح شده اقدام نمایند.

ب) واحد عملیات :

  • کلیه خلبانان در زمان بازکردن ارابه های فرود ، دقت مضاعف در زمان بازشدن ارابه های فرود نموده و درصورت مشاهده اختلاف نامتعارف ، موضوع به بخش فنی اطلاع رسانی شده تا بازرسیهای لازم انجام پذیرد.
  • درصورت استفاده خلبان از تکرار بازکردن ارابه فرود در هنگام فرود(L/G Recycling)  موضوع در برگه فنی هواپیما یادداشت شده تا هواپیما زمینگیر گردیده و اقدامات فنی مربوطه صورت پذیرد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر

 
  • علیرضا پاکروان
    پاسخ

    باسلام امیدوارم تحریم‌های ظالمانه تمام شوند و مردم با پرواز ایمن تر جابجا می‌شود البته فوکر هواپیمای شیک و خوبی هست که باید مدلهای جدید وارد شوند