|

جزئیات لحظات پایانی پرواز 3591 اطلس ایر

هیئت ملی ایمنی حمل و نقل (NTSB) جزئیات لحظات پایانی پرواز 3591 اطلس ایر که برای شرکت آمازون پرواز می‌کرد و در حین تقرب به فرودگاه Houston در 23 فوریه در رودخانه Trinity سقوط کرد، را منتشر کرده است.

گزارش‌های NTSB نشان می‌دهد که شتاب عمودی هواپیما با اغتشاش هوا همراه شده است که البته این شرایط موجب خطر خاصی نبوده و در هر پروازی رخ می‌دهد.

کمی بعد از وارد شدن به شرایط بد جوی اهرم گاز در حالت 100% قدرت قرار می‌گیرد و دماغه هواپیما 4 درجه به بالا حرکت می‌کند، ناگهان اما دماغه هواپیما در حالت 49 درجه به پایین قرار می‌گیرد که چهار برابر حداکثر نرخ رایج تغییر زاویه دماغه است.

با این زاویه دماغه، هواپیما به سمت آب شیرجه رفت و سرعتش از مقدار اولیه 230 نات به 430 نات افزایش یافت. داده‌های ضبط‌شده پرواز نشان می‌دهد وقتی زاویه نهایی دماغه هواپیما حدود 20 درجه بود، یعنی کمتر از نصف زاویه نزول اولیه‌اش، خلبان‌ها تلاش کرده‌‌اند آن را بازگردانند.

سیستم هشدار واماندگی فعال نشد، یعنی افزایش ناگهانی Throttle به 100% و زاویه تند دماغه به سمت پایین برای جبران واماندگی ضرورتی نداشته‌است. NTSB نیز نشان داده که فرمان تغییر وضعیت دماغه به سمت پایین یا عمدا توسط یکی از خلبان‌ها یا توسط خلبان خودکار صادر شده بوده و ناشی از خرابی Elevator نبوده‌است.

گرِگ فیث، بازرس سابق NTSB اشاره کرده که خلبان خودکار همچنان در حین نزول سریع هواپیما فعال بوده‌است، یعنی خلبان‌ها با سیستم هدایت خودکار دست و پنجه نرم می‌کرده‌اند.

هیأت NTSB همچنان فرآیند تحلیل داده‌های ضبط‌کننده صدای کابین (CVR) را پشت سر می‌گذارد. CVR شواهد مهمی ارایه می‌کند که از حقایق رخ‌داده در کابین پرده برمی‌دارد. وقتی صدا طبق NTSB تحلیل شد، نسخه‌هایی از داده‌های CVR در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

مترجم: سید پوریا حسینی, سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر