|

کارمند فرودگاه شرم الشیخ، مسئول جان ٢٢٤ سرنشین پرواز ٩٢٦٨ متروجت

پرواز ٩٢٦٨ متروجت که یک ایرباس٣٢١ بود، در اواخر اکتبر ٢٠١٥، از شرم الشیخ مصر به مقصد سنت پترزبورگ روسیه تیک آف کرد اما به محض رسیدن به ارتفاع ٣١٠٠٠ پایى، از صفحه رادار محو شد.

مسئول جان ٢٢٤ سرنشین پرواز ٩٢٦٨ متروجت کارمند فرودگاه شرم الشیخ بوده است.

پرواز ٩٢٦٨ متروجت که یک ایرباس٣٢١ بود، در اواخر اکتبر ٢٠١٥، از شرم الشیخ مصر به مقصد سنت پترزبورگ روسیه تیک آف کرد اما به محض رسیدن به ارتفاع ٣١٠٠٠ پایى، از صفحه رادار محو شد.

با بررسى جعبه سیاه ضبط صداى کابین، بازرسان متوجه صدایى در انتهاى مکالمات شدند.

صدایى شبیه یک بمب.

سپس آنها با استفاده از سرعت صوت و طول و موج و فرکانس آن، مکان تقریبى صدا را حدس زده و با کنار هم گذاشتن لاشه هواپیما در مکان مذکور، از وجود بمب در این پرواز مطمئن شدند.

بدنه در آن قسمت سوراخ سوراخ شده و به سمت بیرون بدنه خم شده بود.

سپس دریافتند که این بمب در قسمت بار هواپیما بوده است.

کارمندان فرودگاه سرم الشیخ تحت نظر قرار گرفتند و شواهد و بررسى ها نشان داد که یکى از کارمندان بخش بار فرودگاه، از اقوام یک فرد داعشى بوده است.

در نهایت ثابت شد که این کارمند، مواد منفجره را در یک قوطى نوشابه جاسازى کرده است و پس از عبور از گیت امنیتى نه چندان سخت گیرانه، قوطی را بهمراه بار مسافران در بخش بار ایرباس٣٢١ جاسازى کرده است.

از لحظه پرواز هواپیما، دیگر ٢٢٤ سرنشین آن محکوم به مرگ بودند و در ارتفاع ٣١٠٠٠ پایى برفراز صحراى سیناى بمب منفجر شد و موجبات سقوط وحشناک هواپیما را فراهم آورد.

هیچیک از سرنشنان این پرواز زنده نماندند.

پس از بررسی این سانحه، لزوم سخت گیرى بیشتر در چک امنیتى پرسنل فرودگاه و ایرلاینها بیش از  پیش مشخص شد.

ارسال نظر