ورود به سایت
ثبت‌نام

خارج شدن هواپیمای مرکز آموزش هوانوردی پرسان از باند فرودگاه بین‌المللی پیام

خارج شدن هواپیمای مرکز آموزش هوانوردی پرسان در زمان فرود در فرودگاه پیام

دانشجو سولو بوده و در سلامت است.

هواپیماى فوق سبک بعد از فرود و خارج شدن از باند، دچار آسیب در چرخ ها شده است.

 

ارسال نظر