|

خارج شدن هواپیمای مرکز آموزش هوانوردی پرسان از باند فرودگاه بین‌المللی پیام

خارج شدن هواپیمای مرکز آموزش هوانوردی پرسان در زمان فرود در فرودگاه پیام

دانشجو سولو بوده و در سلامت است.

هواپیماى فوق سبک بعد از فرود و خارج شدن از باند، دچار آسیب در چرخ ها شده است.

 

ارسال نظر