|

لایِن ایر اندونزى، جزء ده ایرلاین خطرناک دنیا و
افغانستان و اندونزى در صدر ناایمن ترین شرکتهاى هواپیمایى دنیا

١٠-شرکت هواپیمایی Susi ایر که اپراتور پرواز های تجاری و چارتری در جزیره های اندونزی تا سال ٢٠٠٤بود .

یکی از شرکت های پر حادثه در اندونزی بود که بیشترین تعداد خلبان را از کشور های آسیای شرقی استخدام کرده بود.

٩-شرکت هواپیمایی مرپاتی که در سال ١٩٦٢ توسط دولت اندونزی به عنوان دومین شرکت دولتی اندونزی تاسیس شد .براساس گزارشات ایمنی دهه های قبل که از این شرکت به ثبت رسیده است ،٥٠ سانحه ی منجر به فوت داشته است که ٦مورد آن بسیار جدی بوده است.این شرکت هواپیمایی به علت نگرانی های ناشی از عدم رعایت ایمنی از پرواز به اروپا منع گردید.

٨-هواپیمایی دالو ،این شرکت هواپیمایی نیز به دلایل ناشی از عدم رعایت ایمنی سوانج جدی در کارنامه ی خود داشته است که یک مورد آن هواپیما ربایی ناموفق که در سال ٢٠٠٩ به وقع پیوسته و مورد دیگر آن در ٢٠١٠بوده است که مردی هنگام سوار شدن به هواپیما همراه خود مواد منفجره جهت انفجار هواپیما داشته است.

٧-هواپیمایی آریانا افغانستان که در سال1955 تاسیس گردید ،این شرکت هواپیمایی در سال ٢٠٠٦به دلایل ناشی از عدم رعایت ایمنی از پرواز به اروپا منع گردید و در سال ٢٠١٤ با ١٤فروند هواپیما ١٥٤سانحه را در کارنامه ی خود ثبت کرد،اکثر سوانح این شرکت نیز در اواخر سال ١٩٩٠به وقوع پیوسته است.

٦-هواپیمایی بلو وینگ که یک شرکت حمل و نقل منطقه ای در فرودگاه زورگ اون هورپ در پاراماریبو است،این شرکت در سال ٢٠٠٢عملیاتی شد ولی در لیست سیاه اتحادیه ی اروپا قرار گرفت و از سال٢٠١٥نیز از پرواز به اتحادیه ی اروپا منع گردید.

٥-هواپیمایی تارا ایر که یک شرکت کمکی برای هواپیمایی yeti air بود که در سال ٢٠٠٩تاسیس گردید و از ناوگان yeti air استفاده نمود.ایمنی در این ناوگان بسیار پایین بود و در سال های ٢٠١٠ و٢٠١١ سه سانحه توسط این شرکت هواپیمایی به وقوع پیوست که منجر به فوت ٢٢مسافر و کرو شد.

٤-هواپیمایی لاین ایر که گزارشات بسیار بدی از این شرکت هواپیمایی به ثبت رسیده است که تعداد ٨سانحه ی جدی با تعداد بالای فوتی در دهه های قبل را در کارنامه ی خود دارد که این سوانح از خارج شدن هواپیما از باند هنگام فرود تا سقوط در آب بوده است.

٣-هواپیمایی نپال ایر که اولین ایرلاین در سال ١٩٥٨است که پرواز های داخلی را راه اندازی نمود که هم اکنون به ٣٥مقصد پرواز دارد.تا سال ١٩٩٦٠ تعداد کثیری از سوانح و حوادث توسط این شرکت به ثبت رسیده که منجر به فوت تعداد کثیری از کرو و مسافرین شده است.

٢-هواپیمایی اسکت که یک شرکت کم هزینه(low cost)است که در سال ١٩٩٧تاسیس گردید .تعداد زیادی  از سوانح توسط این ایرلاین به ثبت رسیده است،که در سال ٢٠١٣ یک سقوط که منجر به کشته شدن ٢١نفر در پرواز به آلماتی را داشته است.

١-هواپیمایی کام ایر افغانستان که بیس پروازی آن شهر کابل است و در سال ٢٠٠٣افتتاح شده است .در طی این دوازده سال سوانح بسیاری داشته است که منجر به فوت ٩٦مسافر و کرو شده است.

 

ارسال نظر