|

سقوط هواپیمای کوچک بر روی سقف ماشین در Midland تگزاس + (عکس)

دو سرنشین هواپیما نجات یافتند البته به طرز جدی آسیب دیدند. سازمان FAA در پی بررسی علت سقوط است.

ارسال نظر