|

سانحه هوایی

خروج هواپیمای ایرباس 319 پرواز تهران کرمانشاه از باند

پرواز تهران-کرمانشاه هواپیمایی ایران‌ایر صبح امروز از باند خارج شد.

پرواز صبح امروز تهران به کرمانشاه ایران ایر در فرودگاه کرمانشاه دچار حادثه شده است. 

به کسى آسیب نرسیده اما شاهدان عینى از خروج هواپیما از باند خبر مى دهند. 

دید افقى بهنگام فرود پایین بوده است. به هواپیما اسیبی وارد نشده اما حرکت نمى کند.

زمانی که خلبان قصد وارد شدن به تاکسی وی را داسته، چند متر از باند خارج و وارد زمین گِلى شده است. 

 

ارسال نظر