|

سانحه هوایی:

حجم ویدیو: 13.17M | مدت زمان ویدیو: 00:01:27

روابط عمومى هواپیمایى کاسپین از سلامت ١٣٥ مسافر و ٧ کروى پرواز ٦٩٣٦ تهران-ماهشهر خبر مى دهد. بررسى سانحه در دست بررسی است. باند فرودگاه ماهشهر ٢٧٠٥ متر طول دارد.

پرواز ٦٩٣٦ هواپیمایى کاسپین که تهران را به مقصد ماهشهر ترک کرده بود، بهنگام فرود در باند ماهشهر، دچار سانحه شد. پس از فرود، هواپیما از انتهاى باند خارج شده و وارد ابتداى اتوبان ماهشهر اهواز شده است. مسافران در سلامت هستند. 

ارسال نظر