|

بررسی حادثه از طرف سازمان هواپیمایی کشوری

گزارش اولیه حادثه tail strike هواپیمای ATR در فرودگاه مهرآباد

با احترام؛در پی دریافت خبر وقوع حادثه فرود سخت (hard landing) از یک‌مسافر پرواز رشت به تهران موضوع مورد پیگیری سازمان‌هواپیمایی کشوری قرار گرفت و با تایید شرکت هواپیمایی مربوطه بدین وسیله گزارش اولیه این حادثه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

تاریخچه پرواز:

در ساعت ۱۴:۴۵ به وقت محلی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ هواپیما ۷۲-۶۰۰ ATR شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران‌به علامت ثبت EP-ITD با شماره پرواز ۳۳۳۲ از مبدا رشت به مقصد تهران با ۸ نفر خدمه پروازی و ۶۳ مسافر به پرواز درآمده و در ساعت حدوده ۱۵:۴۰به هنگام فرود در باند فرودگاه مهرآباد تهران دچار حادثه فرود نامناسب و برخورد دم هواپیما به سطح باند ( tail strike ) گردید. در این حادثه، هواپیما پس از نشستن‌ به رمپ منتقل و مسافرین بدون هیچ آسیبی از هواپیما پیاده شده‌اند. پس از تخلیه مسافرین، هواپیما مورد بازدید پرسنل فنی قرار گرفت و مشخص گردید که هواپیما دچار حادثه گردیده است.

پس از اطلاع دفتر برسی و سوانح و حوادث، اقدامات مقتضی در خصوص حفظ مدارک و پیاده‌سازی دستگاه‌‌های ثبت و ضبط اطلاعات پروازی انجام شده و با مصاحبه کروی پرواز‌ی هواپیمای فوق مشخص گردید که در کاکپیت پرواز منجر به حادثه، یک کمک خلبان پرواز تحت آموزش توسط معلم خلبان ممتحن (TRE) و یک کمک خلبان ناظر نیز حضور داشته و هواپیما در زمان فرود تحت کنترل کمک خلبان تحت آموزش بوده است. اظهارات خلبانان حاکی از این می‌باشد که تا ارتفاع ۵۰پایی از سطح زمین پرواز به صورت عادی انجام پذیرفته ( Approach stabilized) و پس از آن دماغ هواپیما به پیاین‌ متمایل و نرخ کاهش ارتفاع به حد نامتعارف رسیده و علی‌‌رقم اقدام معلم خلبان جهت اصلاح مانور هواپیما، بخشی از دم هواپیما به طول یک متر بر روی سطح باند کشیده شده و باعث خسارت به زیر بدنه هواپیما گردیده است.

مقرر گردید تا بخش مهندسی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به همراه نماینده کارخانه سازنده هواپیما مستقر در تهران نسبت به ارزیابی خسارت وارده به بدنه هواپیما اقدام نموده تا طبقه بندی رویداد مذکور از نظر قرار گرفتن در طبقه حادثه یا حادثه جدی مطابق یا ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو از سوی سازمان انجام پذیرد و برابر مقررات بین‌المللی گزارش برسی رویداد تکمیل و گزارش‌های تکمیلی به مبادی ذیربط ارسال گردد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر