|

دلیل اولیه سانحه امروز ایرباس٣٢٠ پاکستان به علامت ثبت AP-BLD

پرواز ٨٣٠٣ که از لاهور با ٩٠ مسافر و ٨ کادر پروازى به مقصد کراچى تیک آف کرده بود، بهنگام تقرب به باند ٢٥ چپ فرودگاه کراچى، بدلیل مشکلى در باز شدن چرخ دماغه، از فرود انصراف داده و براى تلاش مجدد به سمت چپ گردش مى کند.

پس از گردش به چپ، ناگهان خلبان هواپیما اعلام وضعیت اضطرارى کرده و به کنترلر مى گوید که هر دو موتور از نوع CFM56 هواپیمایش را از دست داده است. 

چند دقیقه بعد، توربین RAM Air (RAT) نیز پایین افتاده تا برق هواپیما را تأمین کند. 

تلاشهاى خلبان براى بازگشت مجدد ناکام مانده و با از دست رفتن نیروى بالابر (Lift) به سرعت کاهش ارتفاع داده و با دماغه بالا و به حالت استال به ساختمانهاى منطقه مسکونى برخورد کرده و منفجر مى شود. 

همه ٩٨ سرنشین هواپیما و ١٤ نفر بر روى زمین کشته شده اند. 

تصویرى که از هواپیما پس از انصراف از فرود گرفته شده، دوده سیاهى را زیر هر دو موتور هواپیما نشان مى دهد که ممکن است از آتش گرفتن موتورها پس از انصراف از فرود بوده باشد. 

بازرسان شرکت هواپیماسازى ایرباس براى بررسى سانحه قصد عزیمت به کراچى را دارند اما هنوز بدلیل شیوع کرونا موفق به پرواز نشده اند. 

ارسال نظر