|

دفتر بررسی سوانح و حوادث

گزارش نهایی سانحه بمباردیر چلنجر ترکیه در نزدیکی شهرکرد

این فایل توسط دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده است.

توجه داشته باشید که این pdf به زبان انگلیسی می‌باشد.

 

ارسال نظر