|

حادثه در ایالات متحده آمریکا

فرود اضطراری در فرودگاه  McGhee Tyson

بویینگ 737-800 هواپیمایی دلتا در فرودگاه McGhee Tyson فرود اضطراری کرد.

با اعلام سازمان هوانوردی فدرال پرواز شماره 1417 خطوط هوایی دلتا بعد از اعلام وجود مشکل در ارابه فرود هواپیما توسط خدمه پرواز بطور اضطراری فرود کرد. 

این هواپیما از فرودگاه Tri-Cities درایالت تنسی به سمت فرودگاه هارتسفیلد جکسون آتلانتا پرواز  می‌کرد که از طرف خدمه پرواز اعلام شرایط اضطراری شد.

سخنگوی هواپیمایی دلتا از 129 مسافر حاضر در پرواز شماره 1417 عذرخواهی کرده و بیان کرده که هواپیما بطور معمولی در فرودگاه فرود آمده و تا  gateتاکسی کرده است تا توسط مهندسان هواپیما بازرسی شده است.

مسافران با یک هواپیمای دیگر به آتلانتا منتقل شدند.

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر