|

حادثه اینبار برای ایروفلوت

سانحه براى سوپرجت سوخو١٠٠ در فرودگاه شرمیتوف روسیه

هواپیما پس از فرود با ٧٣ مسافر و ١٠ کرو آتش گرفته است.

لحظه آتش گرفتن و فرود سوخو١٠٠ ایروفلوت در فرودگاه شرمتیوو روسیه. تمامى مسافران که به شدت ترسیده بودند، تخلیه شدند اما عده اى زخمى شده اند. هواپیما حدود ٩٠ سرنشین داشته است که اکثر آنها ملیت روسى دارند. تعداد زخمى هاى سوخو١٠٠ به بیش از ١٠ نفر رسیده است. خودروهاى آتش نشانى براى امداد به هواپیمای آتش گرفته سوخو١٠٠، راهى فرودگاه شده اند.

تصاویر ویدئویى از لحظه خاموش کردن آتش هواپیماى سوخو١٠٠ ایرفلوت نشان مى دهد که هواپیما کاملاً در آتش سوخته است و سوخو١٠٠ ایرفلوت از بین رفت. علت آتش سوزى هنوز مشخص نشده است.

تصاویری از آتش‌ گرفتن داخل هواپیما که توسط یکی از مسافران داخل کابین سوخو ۱۰۰ ایرفلوت،  لحظه فرود گرفته‌شده است.

 

ارسال نظر