|

به گزارش رسانه‌های مستقل روسی

در فرودگاه بین‌المللی مسکو
حجم ویدیو: 929.93K | مدت زمان ویدیو: 00:00:28

مسافران یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه بین‌المللی مسکو، درهای خروج اضطراری را به دلیل مشاهده آتش در موتور باز کردند.

این هواپیما در حال تاکسی‌کردن بر روی باند فرودگاه بود و برای تیک‌آف آماده می‌شد که طبق گزارش‌های غیررسمی، مسافران زبانه‌های آتش موتور را مشاهده کردند و به همین علت اقدام به بازکردن درهای خروج اضطراری نمودند.

کارکنان Utair مسافران را متقاعد کردند که به داخل هواپیما برگردند، چرا که شعله‌های آتش عادی بوده است.

هیچ یک از مسئولین Utair برای اظهار نظر رسمی در آنجا حضور نداشت، اما یک سخنگوی این شرکت در مصاحبه با یکی از رسانه‌های مستقل اعلام کرده که با توجه به میزان شعله‌های آتش مسافران پرواز در شرایط خطرناکی قرار نداشتند و امنیت آنها بطور کامل برقرار بوده است.

پس از این حادثه سه نفر از مسافران بازداشت شده و دیگران برای ادامه سفر خود به هواپیمای دیگری منتقل شدند.

 

مترجم: سید پوریا حسینی, سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر