|

دو هواپیما در اوتاواى کانادا در باهم برخورد کردند

یکى از این هواپیماها در یک جاده سقوط کرد و دیگرى به پروازش ادامه داد و در فرودگاه بین المللى اوتاوا فرود آمد.

 

ارسال نظر