|

مدیر کل فرودگاه‌های استان بوشهر خبر داد

ثبت دو شرکت هواپیمایی فوق سبک
جانمایی زمین فرودگاه جدید بوشهر

مدیر کل فرودگاه های استان بوشهر از انجام امور مطالعاتی ساخت فرودگاه جدید بوشهر و تخصیص زمین برای احداث آن خبر داد.

کمال دهقان منشادی مدیر کل فرودگاه های استان بوشهر درباره طرح های توسعه ای فرودگاه های این استان گفت:در سال جاری حدود ۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های توسعه ای فرودگاه بوشهر در نظر گرفته شده است.

دهقان درباره احداث فرودگاه جدید بوشهر نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: امور مطالعاتی ساخت فرودگاه جدید بوشهر انجام و زمین مورد نیاز هم تخصیص یافته است و مساحت فرودگاه ۴۲۵۰ هکتار خواهد بود.

او درباره اقدام های فرودگاه بوشهر در خصوص هوانوردی عمومی گفت: کارهای خوبی در این حوزه انجام شده است که می توان به ثبت دو شرکت هواپیمایی فوق سبک در استان توسط بخش خصوصی و برقراری پروازهای فوق سبک اشاره کرد.

او افزود: اکنون نیز در حال آماده کردن فرودگاه گناوه جهت برقراری پروازهای تفریحی و آموزشی هستیم.

مدیرکل فرودگاه های بوشهر در پاسخ به این که در راستای طرح جامع فرودگاه بوشهر چه فعالیت هایی انجام شده است،گفت: در این خصوص چندین طرح در دست اقدام است، پروژه هدایت و جمع آوری آب های سطحی و تصفیه خانه و فاضلاب فرودگاه که ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده از جمله این طرح هاست.

او ادامه داد: پروژه توسعه ساختمان سپاه و ساختمان های جانبی با ۹ میلیارد تومان اعتبار، پروژه توسعه ترمینال داخلی با ۷ میلیارد تومان اعتبار، بهسازی فرودگاه با ۱۴ میلیارد تومان اعتبار و ساخت دیوار فرودگاه گناوه با ۳ میلیارد تومان اعتبار از دیگر پروژه های در دست احداث به شمار می رود.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر