|

مدیر فرودگاه سمنان افزود:

افتتاح ترمینال جدید فرودگاه سمنان در سال 99

مدیر فرودگاه سمنان با بیان اینکه ساخت ترمینال جدید فرودگاه سمنان به مرحله رشد 55 درصدی رسیده از افتتاح این پروژه در سال 99 خبر داد.

حسین شجاعی، این ترمینال 1500 مترمربع زیربنا دارد و مساحت کلی آن با احتساب محوطه سازی 2100 مترمربع است.

مدیر فرودگاه سمنان افزود: از اردیبهشت 97 ساخت ترمینال جدید فرودگاه سمنان آغاز شده و امیدواریم سال آینده به بهره برداری برسد.

وی همچنین از فراهم شدن مقدمات ساخت جایگاه سوخت گیری هواپیما خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار استانی اجرا می شود و به مرحله فونداسیون رسیده است.

شجاعی عنوان کرد: پروژه راه اندازی سایت هواشناسی فرودگاه سمنان نیز در دو طبقه در دست اجراست و امیدواریم دهه فجر امسال شاهد استقرار تجهیزات مربوط باشیم.

ارسال نظر