|

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان خبر داد:

پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت ترمینال جدید خارجی فرودگاه اهواز

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان با بیان اینکه سال آینده شاهد افتتاح ترمینال جدید خارجی فرودگاه اهواز خواهیم بود، از پیشرفت ۹۰ درصدی این پروژه خبر داد.

محمدرضا رضایی، مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان درباره پروژه های در دست اجرای فرودگاه اهواز عنوان کرد: ساخت ترمینال جدید خارجی فرودگاه اهواز با زیربنای ۶۹۰۰ مترمربع و اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی (بدون تجهیزات و محوطه‎سازی) از آبان سال ۹۲ آغاز شده و انتظار می رفت در مدت تعیین شده (خرداد امسال) به اتمام برسد که ضعف در کار پیمانکار باعث تاخیر در پایان عملیات این پروژه شده است.

مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان همچنین درباره طرح توسعه ترمنیال داخلی فرودگاه اهواز گفت: پروژه توسعه ترمینال داخلی با زیربنای ۲۴۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اکنون با ۹۵ درصد پیشرفت به بهره برداری رسیده و پروژه عملیاتی کردن پست برق آن نیز رو به اتمام است.

وی با بیان اینکه فرودگاه اهواز دارای پتانسیل های فراوانی است،  تاکید کرد: در صورت تخصیص اعتبار می توان چند پروژه مهم از جمله تاکسی وی موازی، ساختمان تکنیکال بلاک، افزایش محل پارک هواپیما، بهسازی فاز دوم دیوارهای حفاظتی و محوطه ایرساید و لندساید را در این فرودگاه کلید زد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر